کلنی کانتر دیجیتال

تمامی محصولات تست شده و دارای کیفیت برتر می باشند
وضعیت تولید : آماده عرضه
برند سازنده : ورقا تجهیز

توضیحات محصول : کلنی کانتر دیجیتال

جهت شمارش کلنی باکتری ها به صورت دیجیتال دارای صفحه مدرج برای سهولت در شمارش دارای عدسی با قدرت 8 برابر دارای حافظه درهنگام قطع برق