محصولات

تمامی محصولات تولیدی این شرکت دارای کیفیت برتر بوده و همچنین مراحل کیفی را گذرانیده اند.
به عنوان یک شرکت تولیدی تمام همت خود را به کار گرفته ایم تا در ذهن مردم و مشتریان و مصرف کنندگان تصویر خوبی بجا بگذاریم
برای مشاهده محصولات کلیک کنید

درباره ورقاتجهیز

از همان ابتدا سعی بر تولید محصولاتی با کیفیت برتر داشتیم و بنیان کار خود را بر آن نهادیم .

بر این اساس تمامی هدف خود را به ارائه آخرین محصولات و راه حل را به مشتریان خود برای کار روزانه در دانشگاه ها، موسسات، آزمایشگاه ها، تحقیق و برنامه های کاربردی در صنایع مختلف. موفقیت ما در مواد مصرفی آزمایشگاهی به دست آورد شواهد روشنی از آن است که اعتماد مشتری است.